Oluklu Mukavva, ham maddesi olan kâğıdın yeniden üretilebilen, yeniden kullanılabilen yani geri dönüştürülebilen bir madde olması dolayısıyla çevre uyumu en yüksek olan ambalaj türü olarak tanımlanabilir.

Oluklu Mukavva dünyada ilk olarak ABD’de, 1870’lerde kullanılmaya başlanmıştır. 1871 yılında Albert Jones oluklu kâğıdı, 1874’de G. Smyth tek yüzlü oluklu mukavvayı ve yine 1874’te Oliver Long oluklu mukavvayı üretmiş ve patentini almıştır. Ülkemizde ise ilk oluklu mukavva fabrikası 1954 yılında SEKA tarafından faaliyete geçirilmiştir. İlk özel sektör oluklu mukavva fabrikası ise 1968 yılında kurulmuştur.

Ülkemizde bugün 91 şirket, 114 fabrikada oluklu mukavva üretimi gerçekleştirmektedir.

 

Tarımsal ve sınaî ürünlerin maliyetleri üzerinde dikkatlerin yoğunlaştığı ölçüde, oluklu mukavva kullanımı da artacaktır. Çünkü oluklu mukavvadan üretilen ambalaj bir maliyet unsuru değil; maliyet düşürme aracıdır. Büyük emeklerle ortaya çıkan ürünün iyi ambalajlanmadığı için değerini kaybetmesi ve hatta yok olması; iyi tasarlanmış, iyi üretilmiş ve yerinde kullanılmış bir ambalajla ortadan kalkmaktadır.

Dağıtım harcamalarını azaltarak, üretim ile tüketim noktası arasındaki yolda, paketlediği ürün veya ürünleri en iyi biçimde bir arada tutma, koruma, taşıma, tanıtma görevini üstlenen oluklu mukavva ambalajların kullanıldığı alanlar, her geçen gün artmaktadır. Sıvı, katı, taneli, yumuşak, sert, dayanıklı veya hassas tüm ürünler, oluklu mukavva ile güvenli olarak ambalajlanabilmektedir. Her oluklu mukavva kutu, paketlediği ürün özelliklerine uygun olarak tasarlanmakta; dolum koşullarına, palete, istife, depolama ve nakliyeye uygunluğu göz önüne alınarak üretilmektedir. Önceleri, genellikle taşıma ambalajı olarak kullanılırken, bugün satın aldığımız kitap, ayakkabı, hediyelik eşya, sebze meyve gibi pek çok ürünü paketleyen oluklu mukavva; özellikle çevre duyarlılığının arttığı son yıllarda, tanıtım ambalajı, çikolata ambalajı, resim çerçevesi, hediye kutusu, vitrin dekoru olarak, kullanıcıya çok yakın olmayı başarmış bir malzemedir.

FEFCO’nun* 2010 faaliyet raporunda ülkelerin m2 ve ton üretimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

2012 2013 % Değişim
2012/2013
Almanya 3.708.191 3.719.289 0,30
Avusturya 428.121 437.112 2,10
Belçika 408.214 411.940 0,91
Çek Cumhuriyeti 272.429 291.720 7,08
Fransa 2.336.588 2.318.007 -0,80
İngiltere 1.472.197 1.513.954 2,84
İspanya 2.091.372 2.168.852 3,70
İsviçre 232.357 227.950 -1,90
İtalya 3.147.951 3.168.257 0,65
Macaristan 236.125 243.747 3,23
Norveç 93.303 94.111 0,87
Polonya 1.312.100 1.401.800 6,84
Romanya 247.191 262.680 6,27
Türkiye 1.287.716 1.296.526 0,68
TOPLAM 17.273.855 17.555.945 1,63

Hollanda, İsveç, Danimarka, Portekiz, Hırvatistan, Ukrayna Ülkelerin sektör derneklerine üye olan firmaların verileridir.

2012 2013 % Değişim
2012/2013
Almanya 7.137.801 7.202.900 0,91
Avusturya 899.641 920.738 2,35
Belçika 779.574 791.522 1,53
Çek Cumhuriyeti 540.402 586.363 8,50
Fransa 4.424.861 4.428.606 0,08
İngiltere 3.302.384 3.330.155 0,84
İspanya 3.825.691 3.960.408 3,52
İsveç 584.853 573.614 -1,92
İsviçre 445.911 442.239 -0,82
İtalya 5.507.128 5.559.415 0,95
Macaristan 471.824 501.004 6,18
Norveç 194.201 201.437 3,73
Polonya 2.623.800 2.794.900 6,52
Romanya 509.368 532.223 4,49
Türkiye 2.443.100 2.436.120 -0,29
TOPLAM 33.690.539 34.261.644 1,70

Hollanda, İsveç, Danimarka, Portekiz, Hırvatistan, Ukrayna Ülkelerin sektör derneklerine üye olan firmaların verileridir.

*FEFCO: Avrupa Oluklu Mukavva Sanayicileri Federasyonu
 

Tablolar incelendiğinde Türkiye’nin Avrupa’da oluklu mukavva üretiminde 6’ncı sırada olduğu görülmektedir.

Türkiye’de oluklu mukavva sektörü her yıl Türkiye GSMH’sinden %50 daha fazla büyümektedir.

Türkiye’de oluklu mukavvanın ham maddesi olan gerekli kâğıtların üretiminin %70’i geri dönüşümden elde edilen kâğıtlardan sağlanmaktadır. Geri kalan %30 ise ithal edilen kâğıtlardan elde edilmektedir. İthal edilen kâğıtların ise büyük bir kısmı sertifikalı yani orman işletmeciliği yapılan çiftliklerden, ekolojik dengeyi bozmadan belirli prensipler dâhilinde kesilen ağaçlardan elde edilmektedir.  Kesilen ağaçların yerlerine cinsine göre 8 ila 14 yıl sonra erişkinliğe ulaşacak olan yenileri dikilmektedir.  Dolayısıyla Türkiye’de oluklu mukavva üretimi için ağaç kesimi yapılmamaktadır.

OMÜD de oluklu mukavva sanayicileri arasında beraberlik, dayanışma, bilgi ve deneyim alışverişi, idari, teknik ve bilimsel yardımlaşma sağlamak amacıyla oluklu mukavva sanayicileri tarafından 1987 yılında kurulmuştur. OMÜD, çevre dostu, hijyenik, ekonomik, ürünün reklamını görsel olarak en etkili şekilde üzerinde taşıyan, doğal, gıdayı koruyan ve sürdürülebilir bir ürün olan “oluklu mukavva”nın kullanımını yaygınlaştırıcı ve teşvik edici çalışmalar da yapmaktadır.

Sanayi, teknoloji ve doğanın barışık olduğu yaşanabilir bir gelecek için ambalaj sektörünün en önemli ürünlerinin başında gelmekte olan oluklu mukavva tüketiminin bilinci, çevreye saygı bilincinin gelişimiyle paralel olarak süratle artmaktadır.