OMÜD – Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği

80’lerin ikinci yarısında başlayan ihracat hamlesi ile birlikte artan kaliteli ambalaj ihtiyacı, oluklu mukavva ambalaj üreticilerini hem birbirleriyle bilgi alışverişi yapmaya hem de bu konuda dünyadaki gelişmeleri izlemeye yönlendirdi. Bu konudaki lider şirketler (Olmuksa, Tire Kutsan, Dentaş, Kaplamin) arasında yapılan temaslar ambalajda ilk sektör derneği olan OMÜD’ün kurulması ile sonuçlandı. Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği kısa adı ile OMÜD, 30 Eylül 1987 tarihinde ambalaj sektöründe ilk meslek kuruluşu olarak Türkiye oluklu mukavva sanayicilerini temsil etmek üzere kuruldu.

Kuruluş amacında; tüm ambalaj sektörünün üçte birini oluşturan oluklu mukavva ambalajının tanıtımını sağlayarak kullanımını arttırmak, oluklu mukavva ambalajının üretim ve kullanımında standartlar oluşturup geliştirmek, ülkeler arası teknik bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, Avrupa Birliği nezdinde bu konuda yayınlanan ve yayınlanacak çeşitli yönetmelik ve uygulamaların oluşturulmasında sektörün görüşlerinin yer almasını sağlamak, alternatif ambalajlara karşı oluklu mukavvanın üstünlüklerini tüm kullanıcılara anlatmak gibi konular önemli yer tutmaktadır.

OMÜD, kuruluşundan iki yıl sonra 1989’da FEFCO’ya (Avrupa Oluklu Mukavva Sanayicileri Federasyonu) üye olarak kabul edilmiştir.1996 yılında dernek isim değişikliğine giderek “Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği” ismini almış ancak “OMÜD” kısaltmasını kullanmaya devam etmiştir.

Derneğin ana organları genel kurul üyeleri dışında Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir. 15 kişilik yönetim kurulu, alınan tüm kararlarda üyelerle bilgi alışverişinin sağlanması konusuna önem vererek, alınan kararların uygulanmasında genel sekreterlikle iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Ayrıca FEFCO kanalıyla ulaşılan tüm bilgiler üyelerle paylaşılmaktadır. Yayın organı olan OMÜD Dergisi kanalıyla üretim ve tüketim istatistikleri yayınlamakta, sektördeki gelişmeler ve uzman görüşleri üyelerle paylaşılmaktadır. Ayrıca oluşturulan ham madde fiyatları indeksi aracılığıyla ham maddenin yerel ve dünya fiyatları izlenmekte, fiyatlar üyeler ve müşteriler ile paylaşılmaktadır.

Sektörümüz açısından dünyada olan gelişmeler yakından izlenerek üyelerle bilgi paylaşımı gerçekleştirmek, düzenlenen çeşitli bilgilendirme toplantılarıyla üyelerle interaktif bilgi paylaşımını sağlamak, oluşturulan komiteler vasıtasıyla teknik konularda iş birliğini sağlamak, sektör standartlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, anket ve arama konferansları yoluyla sektörün gelişiminde öngörüler oluşturmak derneğin faaliyetleri arasında yer almaktadır.

OMÜD’e 74 asıl ve 45 sempati üyesi kayıtlıdır. Asıl üyeler, toplam satışların % 75’ini gerçekleştiren 31 şirketi temsil etmektedirler.

Derneğimiz, Ambalaj Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir. Derneğin üyeleri aynı zamanda TOBB, İTO, İSO, Ambalaj Meclisi ve Kâğıt Meclislerinin de üyesidir.

Dernek yayınları;

  • Oluklu Mukavva Sanayisi Kitabı (1989)
  • Oluklu Mukavva Ambalajlar Kitabı (1989)
  • Ambalaj ve Çevre Kitabı (1993)
  • Toplam Kalite Kitabı (1995)
  • 1997-1998 Kongre Kitapları
  • Oluklu Mukavva El Kitabı (1997)-(2015)
  • Çağımızın Ambalajı Oluklu Mukavva Kitabı (2012)
  • 2001 yılından bu yana iki yılda bir yayınlanan Adres Kataloğu (2001-2016)
  • 1995 yılından bu yana her yıl yayınlanan Sektörel Faaliyet Raporu
  • Ayrıca aylık OMÜD HABER Dergisi periyodik olarak yayınlanmaktadır.