Sektör Analiz Raporu

Derneğimizin IBS ( Research &Consultancy ) firmasına yaptırdığı “Türkiye Ambalaj Sanayi ve Oluklu Mukavva Ambalaj Tüketimi” ve “Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi’nin Türkiye Ekonomisindeki Yeri – Ekonomik Etki Analizi” raporları dokuz aylık bir çalışmanın sonucunda tamamlandı.

Raporlar, sektör paydaşlarımız ile oluklu mukavva ambalajla ilgili bilimsel veri ihtiyacı duyan tüm araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

“Türkiye Ambalaj Sanayi ve Oluklu Mukavva Ambalaj Tüketimi” raporunda öne çıkan başlıklar:

– Ambalajda Dünya Eğilimleri
– Türkiye’deki Ambalaj Sektörü ve Oluklu Mukavva Ambalaj
– Oluklu Mukavva Ambalaj Tüketim Eğilimleri
– Sektör Analizleri

şeklindedir.

Rapor, geçtiğimiz beş yıllık süreçte oluklu mukavva sektörünün gelişim sürecini ele almış ve 2023 yılını da kapsayan sürecin perspektifini sunmuştur.

Araştırmalar oluklu mukavva sektöründe 2023 yılına kadarki süreçte güçlü bir büyüme gözlemleneceğini ortaya koymaktadır.

Gelişimin oransal olarak hangi sektörlerde daha yoğun yaşanacağı tahminleri de rapordaki yerini almıştır.

Oluklu mukavvanın çevreci ve hijyenik özellikleri de göz önünde bulundurularak alternatifsiz bir şekilde tercih edildiğini görmek ise sektör adına olumlu bir gelişmedir.

Bunların yanı sıra “Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi’nin Türkiye Ekonomisindeki Yeri – Ekonomik Etki Analizi” raporunun temel amacı oluklu mukavva sanayinin Türkiye ekonomisinde yarattığı iktisadi etkileri ortaya koymaktır.

Rapor ilk defa “odağına oluklu mukavvanın Türk ekonomisine etkisini” alması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır.

 

Sektörel Analiz Raporu (1)

Sektörel Analiz Raporu (2)

Sektörel Analiz Raporu (3)