Sanayinin gelişmiş olduğu pek çok ülkede bilimsel araştırmalara, akademik yayınlara, AR-GE’ye büyük önem verilmektedir. Çeşitli sektörlerde pek çok farklı bilimsel araştırmanın yapıldığı, bu alanlarda çalışanlar için kaynak kitapların oluşturulduğu görülmektedir. Oluklu Mukavva Sektörü için ne yazık ki Türkçe olarak yazılmış geniş kapsamlı bir kaynak bugüne kadar bulunmamaktaydı. Yine Derneğimiz tarafından 1997 yılında hazırlanmış olan kitapçık da teknolojinin hızla ilerlediği günümüze ayak uyduramamış, güncelliğini yitirmişti. Bu bağlamda Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği olarak oluklu mukavva sektörüne “geniş kapsamlı, güncel bilgileri haiz, uzun süre boyunca sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek” bir kaynak kazandırmaya karar verdik.

Dernek üyelerinin oluşturduğu Yayın Kurulu tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen “Oluklu Mukavva El Kitabı” kolektif bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Dernek üyeleri ve sempati üyeleri tarafından kaleme alınan her bir bölüm bir araya gelerek güçlü bir kaynağın oluşmasını sağladı. Kitabın bu anlamda diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek teşkil edecek bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. “Bir arada” yaşama kültürünün dahi büyük özveriler gerektirdiği günümüzde birçok farklı üye ve sempati üyesi bir araya gelerek oluklu mukavva sektörü için önemli bir açığı kapatmış, son derece başarılı bir kaynak kitaba imza atmıştır. “Birlikte” ne kadar güçlü olunduğunu “Oluklu Mukavva El Kitabı” yazımı ile somutlaştırmışlardır.

“Oluklu Mukavva El Kitabı” kuşe kâğıda basılmış, içerdiği fotoğraflarla da görsel olarak ilgi çekici bir kitap niteliğini almıştır. Zengin içeriğiyle 192 sayfadan oluşan kitabın editörlüğünü Derneğimiz Genel Sekreteri Sayın Ş. Levent Deniz üstlenmiş, Yayın Kurulu ise aşağıdaki değerli isimlerden oluşmuştur.

 

 • Akın Burak Önder – Saica Pack
 • Akın Paksoy – OMÜD Eski Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ali Sofuoğlu – Ateşsan
 • Aydın Satıcı – Camiş Ambalaj
 • Burçin Akkuş – Modern Ambalaj
 • Cansu Güler Güngör – Modern Ambalaj
 • Gülçin İster – Olmuksan IP
 • Eda Yılmazer – Modern Ambalaj
 • Erkan Soytürk – Modern Ambalaj
 • Esat Yapca – Camiş Ambalaj
 • Hülya Demir – Dunapack Dentaş
 • Mehmet Nuri Görenoğlu – Mizan Ambalaj
 • Nezih Ataç – Mondi Tire Kutsan
 • Nilay Demir – Modern Ambalaj
 • Orhan Kral – Olmuksan IP
 • Semih Çelebi – Olmuksan IP
 • Sercan Arıcan – Modern Ambalaj
 • Şinasi Özsoy – Olmuksan IP
 • Ş. Levent Deniz – Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği
 • Tayfun Akkaya – Camiş Ambalaj
 • Temel Aygün – Momentsoft
 • Tuğrul Ünal – Olmuksan IP
 • Tunç Atam – Momentsoft

Bilimin ve teknolojinin öneminin farkında olan, bir arada olma kültürünü özümsemiş, gelecek nesillere bilgi birikimini aktarmak için özveriyle çalışan tüm kurumların ülkemiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Derneğin de bu bilinçle ortaya çıkardığı “Oluklu Mukavva El Kitabı”nın uzun yıllar sektöre hizmet etmesini; sektöre ilgi duyan, sektörde çalışan veya akademik olarak konu ile ilgilenmekte olan herkese ışık tutmasını dileriz.

Kitabı, 50 TL + KDV + Kargo bedeli karşılığı Derneğimizden temin edebilirsiniz.

Oluklu Mukavva El Kitabı İçerik

 I. Ambalaj ve Oluklu Mukavva

1- Oluklu Mukavvanın Tarihçesi
2- Türkiye’de Oluklu Mukavva
3- Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD)
4- FEFCO ve ICCA

II. Kâğıt Üretimi ve Geri Dönüşüm

1- Oluklu Mukavva Üretiminde Kullanılan Kâğıtlar
2- Plantasyon Ormancılığı – Endüstriyel Plantasyonlar
3- Oluklu Mukavva Üretiminde Kullanılan Kâğıtlar
4- Kâğıtta Uygulanan Testler

III.Oluklu Mukavva ve Ambalajı Üretimi Süreci

A- Oluklu Mukavva Levha Üretimi Süreci
B- Oluklu Mukavva Ambalaj Üretimi Süreci
C- Oluklu Mukavva ve Oluklu Mukavva Kutu Testleri – Standartları
D- Ambalaj Kontrol Kriter Süreci (Üretici ve Kullanıcılar için)

IV. İşletme İçi Transfer, Paletleme ve Ambalajlama

V. Depolama ve Sevkiyat

VI.Oluklu Mukavva Yazılımları

VII.Oluklu Mukavva Kutu Fabrikasının Boyutlandırılması ve Planlanması

VIII. Oluklu Mukavvanın Avantajları / Yaş Meyve ve Sebzenin Etkin Ambalajlanmasının 7 Kuralı

IX. Oluklu Mukavva Sektöründe Trendler

X. Dünyada ve Avrupa Birliği’nde Oluklu Mukavva Üretimi 

XI. Ambalaj Sektöründe Kalite ve Ürün Güvenliği

XII. Oluklu Mukavva Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği

XIII. Oluklu Mukavva ve Kutu Üretiminde Mesleki Eğitim Zorunluluğu

XIV. Sonuç

EK 1: FEFCO Kodları

EK 2: Oluklu Mukavva Üretiminde Kullanılan Terimler